RT-4 Vaasa: Historia

RT Juuret

Round Table järjestön juuret ulottuvat 1920-luvulle Iso-Britanniaan. Ensimmäinen Round Table -klubi perustettiin 1927 Norwichiin Louis Marchesin toimesta. Marchesi oli paikallisen Rotary-klubin jäsen, mutta halusi uudistaa toimintaa ehdottaen nuorten miesten Rotary-klubin perustamista. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, joten hän totesi, että uudistuminen edellyttää uutta organisaatiota ja näin Round Table oli syntynyt.

Marchesi piti tärkeänä, että toiminta uudistuu ja näki, että se on mahdollista vain uusien, nuorten jäsenten kautta. Järjestön alkuvaiheessa määriteltiin myös, että toiminnassa ei oteta kantaa politiikkaan tai uskontoon ja tämä sääntö on yhä käytössä kaikissa RT-klubeissa. Myös muut järjestön alkuperäisissä tavoitteissa (aims) mainitut periaatteet ohjaavat meidänkin klubimme toimintaa.

RT-toiminta keskittyi aluksi Iso-Britanniaan, mutta laajeni II Maailmansodan kynnyksellä ensimmäisen kerran maan rajojen ulkopuolelle Kööpenhaminaan Tanskaan. Suomeen RT-toiminta tuli Tanskan ja Ruotsin kautta, ja ensimmäinen RT-klubi perustettiin Helsinkiin 1948. Suomen RT-toiminnan pioneeri oli vaasalaiset sukujuuret omaava Roy Wickström.

Tänään Suomessa on yli 120 aktiivista RT-klubia. RT-toimintaa on yli 50 maassa ja järjestöllä on toimintaa kaikissa maanosissa.

'Round Table'

Järjestön nimen 'Round Table', toiminta-ajatuksen ja moton uuden järjestön toimintaan Marchesi sai silloisen Walesin prinssin (myöh. kuningas Edward VIII:n) British Industries messuilla vuonna 1927 pitämästä puheesta, jossa Walesin prinssi kehoitti "maan nuoria liikemiehiä ja ammattilaisia kokoontumaan pyöreän pöydän ympärille, omaksumaan perinteisiä, hyväksi havaittuja menetelmiä, mukauttamaan niitä aikaa myöten muuttuviin tarpeisiin ja - jos mahdollista - kehittämään niitä edelleen".

"The young business and professional men of this country must get together round the table, adopt methods that have proved to be so sound in the past, adapt them to the changing needs of the time and, whenever possible, improve them."

Walesin prinssin puheessaan käyttämä symboliikka oli ilmeisen tarkoitushakuista ja viittasi vahvasti myös kuningas Arthurin legendaan ja Arthurin pyöreän pöydän ritareihin. Pyöreä pöytä onkin pohjana RT-järjestön symbolille ja järjestön säännöt ja toiminta perustuu pyöreän pöydän ideaan liittettyihin arvoihin, kuten samanarvoisuuteen ja toisten mielipiteiden kunnioittamiseen ja huomioonottamiseen.

RT-4 Vaasa

Keräämme RT-4 Vaasan historiaan liittyviä tarinoita, tapahtumakuvauksia ja muuta tietoa. Jos sinulla on kysymyksiä, ideoita tai kommentteja, ota ystävällisesti yhteyttä klubin puheenjohtajaan (president@rt4.fi)